Espais d'interès natural

Desembocadura del riu Gaià

La desembocadura del Gaià va ser inclosa l’any 1992 dins el Pla d’espais d’interès natural i forma part de la xarxa de zones humides de la Catalunya meridional. Posteriorment, i per la seva riquesa faunística, va ser declarada reserva natural de fauna salvatge l’any 1995. El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va incloure aquest espai natural dins de la Xarxa Natura 2000. Faunísticament, podem destacar la gran quantitat de petits ocells que viuen en els diversos hàbitats que els ofereix el Gaià. Pel que fa als mamífers, destaquem la gran quantitat de talpons, la forta densitat de conills i la presència quasi anecdòtica de la guineu, el toixó, la mostela i la fagina. També hem de fer esment dels nombrosos esquirols que viuen a les capçades de la pineda de pi blanc, prop de la desembocadura del riu.

Actualment s’hi estan duent a terme diversos projectes prou interessants, com són la recuperació del bosc de ribera, la consolidació d’una petita població de tortuga de rierol, la recuperació de les sèquies de reg i l’ordenació dels camins. L’Associació Mediambiental la Sínia d’Altafulla és la responsable de custodiar el tram final del riu Gaià. L’entitat ofereix serveis i activitats adreçades a les escoles, associacions de pares i mares, famílies i visitants, i organitzen visites guiades per a grups.

Rutes

Us convidem a fer un passeig per Altafulla, talment com si us deixéssiu perdre per una ciutat desconeguda i anéssiu fent petites descobertes inesperades. I, al mateix temps, com si anéssiu trobant veïns que us expliquessin breus històries de fets o persones... i un fil de música, o una olor, sorgits dels carrers i les places, on fossin captats pels vostres sentits, sense presses, disposats a badar.

La Ronda Verda

Un dels altres recorreguts interessants d’Altafulla és la Ronda Verda del Baix Gaià, que es pot fer o bé amb bicicleta o bé a peu. Comencem des de l’entorn de l’ermita de Sant Antoni d’Altafulla, on podem completar una xarxa de camins rurals d’uns 30 km que connecta diferents poblacions que formen l’Agrupació de Municipis Turístics del Baix Gaià, i que potencia els recursos naturals, paisatgístics i turístics de la zona. Durant aquest recorregut, podem apreciar també la Ruta dels Castells del Baix Gaià, un nombrós grup de fortificacions que evidencien el passat romànic i medieval del territori.