Arbres singulars

Nom
El Lledoner de l'Hort de la Senyor

Vegeu fitxa

El fals Pebrer de l'Hort del Senyor

Vegeu fitxa

Els pins blancs de la pineda del Castell

Vegeu fitxa

L'Oliverot

Vegeu fitxa